Kalender

Kan vi förutse och förebygga klimatrisker?

Inspelat webbinarium där Nicholas South, specialist inom VA och klimatanpassning på Tyréns, berättar om Tyréns nya verktyg Skaye, som kan simulera extremväder.

Extremväder blir allt vanligare och många fastighetsägare och kommuner riskerar att råka ut för stora och kostsamma konsekvenser när till exempel skyfall slår till. För att hantera förändringarna lanserar Tyréns sitt nya verktyg Skaye, som kan förutse och förebygga klimatrisker.

Med verktyget kan Tyréns simulera extremväder och automatisera data för byggnader, ledningsnät och infrastruktur som riskerar att råka illa ut vid extremväder. Det ger investerare, kommuner och fastighetsbolag helt nya möjligheter att agera proaktivt för att ta kontroll över dessa risker.

Titta på det inspelade webbinariet här:

Laddar

Webbinariet hölls den 27 januari. Nicholas South, specialist inom VA och klimatanpassning på Tyréns, höll i presentationen. Moderator var Elouise Le Veau, affärs- och innovationscoach på Tyréns.