Kalender

Minska byggavfallet med Scrap

Inspelat webbinarium där Tyréns experter berättar om Scrap – ett webbverktyg för prognostisering, uppföljning och åtgärdsförslag för avfall i byggprojekt. 

Med Scrap får du automatiskt löpande prognoser av mängden byggavfall. Prognoserna baseras på hur stora avfallsmängder projektet har genererat hittills och mängden avfall i tidigare genomförda projekt.

Scrap jämför projektets avfallsmängder med avfallsmål och redovisar fördelningen mellan olika avfallsfraktioner. Dessutom föreslår Scrap åtgärder för att minska projektets avfallsmängder.

Titta på det inspelade webbinariet här:

Laddar

På seminariet demonstrerade Tyréns experter Sofie Jansson, projektledare, Milos Dinic, projektledare, Rebecca Larsson, teknisk projektledare och Elisabeth Höglund, initiativtagare till Scrap, hur verktyget fungerar och hur det kan hjälpa till att minska avfallsmängderna, öka återvinningen, minska klimatpåverkan och spara pengar för byggprojekt. De berättade också om hur arbetet fallit ut i fem pilot- och testprojekt.

Seminariumet genomfördes den 28 april 2023.

Här kan du läsa mer om Scrap>>