Kalender
16 maj 2024

Mobilitet & Samhälle

Träffa Tyréns på denna mötesplats för beslutsfattare och experter i näringsliv och offentlig sektor där vi diskuterar framtidens mobilitet i det moderna samhället. 

Nulägesanalys av storstädernas mobilitet – Sveriges bästa mobilitetsstäder

I en unik rankning granskas Sveriges städers arbete och prestanda inom hållbar mobilitet. Utifrån kvalitativa parametrar har städernas ambitioner och förutsättningar för bil, cykel respektive kollektivtrafik granskats och bedömts. Ta del av resultatet och en analys av densamma samt lyssna till företrädare för Sveriges bästa mobilitetsstäder som berättar om sina strategier, prioriteringar och lösningar.

Rankningen är genomförd av Tyréns och resultatet presenteras på konferensen den 16 maj - vilken kommun är i toppen? 

Träffa våra experter på plats

Tyréns är partner till konferensen och på plats finns några av våra experter inom mobilitet, trafikplanering och laddinfra.

Mer information om konferensen hittar du här (arrangeras av Aktuell Hållbarhet och Dagens Samhälle)