Kalender

Premiär: SCRAP LIVE

Välkommen på premiärvisningen av Scrap - webbverktyget för att optimera avfallshantering i byggprojekt.

Visste du att våra kunder kan spara 100 000-tals kronor och många ton koldioxid genom att använda SCRAP? Dessutom upplever de att engagemanget för avfallshantering ökar och att målen blir lättare att uppnå. SCRAP är ett webbverktyg för prognostisering, uppföljning och åtgärdsförslag för avfall i byggprojekt. Den 28 mars mellan kl 13.30 och 14.30 visar vi för första gången upp verktyget live offentligt!

Du har möjlighet att delta antingen digitalt via Teams eller på Tyréns huvudkontor i Stockholm. Mingel och fika för er som deltar på plats från kl. 13.00.

Klicka här för att anmäla dig >>

Läs mer om Scrap