Kalender

Så hanterar du klimatkrav och räknar på hållbarhet inom samhällsbyggnad

Medan du avnjuter frukosten berättar våra experter hur du lyckas med hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggnad.

Byggnaders och anläggningsprojekts klimatpåverkan avgörs till stor del tidigt i byggprocessen - det är då det finns möjligheter att påverka. Klimatspecialisterna Anna Pantze och Ida Adolfsson berättar hur du lyckas med klimatförbättrande åtgärder och klimatkrav i uppdrag och upphandling.

Med rätt verktyg och analysmetoder kan vi förstå hur olika projekt, lösningar och beslut påverkar vårt gemensamma samhälle i dag, i morgon och om 100 år. Analytikern Lisa Thorén Hedin berättar hur du med livscykelkostnadsanalyser, klimatkalkyler, kostnadsnyttoanalyser och samlade effektbedömningar kan räkna på hållbarhet.

Frukosten serveras från klockan 7.30 och föredragen pågår mellan klockan 8 och 9.
Därefter är du välkommen att stanna kvar och fortsätta diskussionen med oss. 

På plats finns Tyréns hållbarhetschef Camilla Mattsson samt våra experter inom miljökonsekvensbeskrivningar, tillstånd, certifieringssystem (miljöbyggnad, BREEAM) klimatberäkningar, EPD:er, LCC-analyser, ekologi och biologi.

Vi önskar din anmälan senast 21 maj.
Adress: Tyréns, Malmvägen 7A, Kiruna

Varmt välkommen!