Kalender

Träffa Tyréns på ByggDialog, Högskolan Dalarna

ByggDialog riktar sig till studenterna vid Högskolan Dalarnas byggrelaterade utbildningar.

Då det just nu är färre studenter på programmen har ByggDialog valt att göra en ny variant av arbetsmarknadsdagen. Fokus är, som alltid, att skapa en mötesarena för företag och studenter med möjlighet att knyta nya kontakter men man har nu valt att frångå den annars typiska mäss-varianten till fördel för mingel under enklare former.

Det är ett utmärkt tillfälle för oss på Tyréns att få presentera oss för potentiella framtida medarbetare, kunder och leverantörer.

Välkommen!

Här kan du läsa mer om upplägget för ByggDialogs mingeldag