Nyheter
17 augusti 2022

Akustiska utmaningar undersöks med Martinsons

Trä är ett material på frammarsch, och en stor satsning inom Tyréns verksamhet. Men då trä är väldigt lätt i jämförelse med till exempel betong, tillkommer även unika utmaningar. En av de stora utmaningarna med att trä är så lätt, är att ljudet lättare sprids mellan rummen.

Att ljudet lättare sprids är en utmaning som man behöver ta med i beaktande i byggandet. För att kunna förstå hur ljudet transporteras och för att förstå vilka åtgärder som är mest effektiva har två moduler byggts upp i Martinsons fabrik, i vilka Tyréns akustiker utfört mätningar.

Flankerade ytor – unik utmaning i trä

Ljud rör sig mellan rum på olika sätt, och det finns många faktorer att ta hänsyn till. När det kommer till ljud och akustik inom träbyggnationer är det (till skillnad från vid traditionella byggnader) viktigt att ta hänsyn till så kallade flankerade ytor, det vill säga de vägar som ljudet tar som inte är den direkta vägen mellan två rum via skiljeväggen.

– För att kunna förstå hur akustik fungerar på riktigt i KL-trä är det viktigt att kunna göra sådana här mätningar, säger Roger Johnson, akustiker på Tyréns. Till skillnad från om man mäter akustik i labb-miljö har vi här möjlighet att få med flankerna och att testa hur bra olika alternativ är.

– Att Martinsons valt att bygga upp de här modulerna har gett oss möjlighet att testa i full skala. Det ger oss möjlighet att ta reda på hur ljudet förflyttar sig i KL-trä och får på papper hur konstruktionerna ska se ut för att få till en bra akustik, säger Johan Gruffman, akustiker på Tyréns.

En studie i framkant för optimerade byggsystem

Att göra den här typen av mätningar i moduler kan beskrivas som att utföra mätningen i riktiga objekt fast i labb-miljö. En unik forskningsmöjlighet, vars resultat kommer att vara vägledande inom området.

– Det finns för lite kunskap kring akustik i trä idag, så vi kan tillsammans med Martinson göra stor skillnad inom området med den här studien, säger Roger Johnson.

Martinsons genomför dessa mätningar för att öka kunskapen om vilka ljudprestanda som kan uppnås med olika kompletterande påklädnader. Detta för att ge ökat stöd och guidning till byggherrar, arkitekter och verksamma akustiker att välja lösning för aktuell tillämpning.

Med de här mätningarna på KL-trä kommer vi framöver kunna optimera byggsystemen.

– De tillämpningar vi har i fokus med pågående mätningar är framför allt skolor och kontor men även att täppa till och optimera luckor för byggande av bostäder i KL trä, säger Peter Jacobsson, teknisk chef på Martinsons.

Den här typen av akustikmätningar innebär inte bara att ljudupplevelsen i trähus optimeras, utan förhoppningen är även att kunna redogöra för hur tjocka väggar som behövs för att möta de satta ljudkraven. Idag används en ca 370 mm tjock mellanvägg i KL-trä för att möta ljudkraven, medan en betongvägg endast är 200 mm tjock.

– Med de här mätningarna på KL-trä kommer vi framöver kunna optimera byggsystemen, och en överdimensionering av väggarna kommer inte behöva göras. Det innebär att KL-trä inte bara behöver vara det hållbara alternativt sett utifrån miljöaspekten, utan även sett till ekonomisk hållbarhet, avslutar Johan Gruffman.

Läs mer om Tyréns satsning på träbyggnad.

Läs mer om de unika utmaningarna med akustik i trä.