Nyheter
30 mars 2021

Ekonomi och klimat blir vinnare när trähusmarknaden når nya höjder

Trä blir allt vanligare i större byggprojekt och jakten på att bygga högre trähus går samtidigt vidare. Nu spår Tyréns en ökad omställningstakt, som drivs av både klimatutmaningen och ekonomiska fördelar.

– Vi väntar oss en fortsatt trähusexpansion. Framförallt på grund av klimataspekten och det faktum att trä bidrar till lägre koldioxidutsläpp inom byggområdet. I Sverige släpper byggsektorn ut 12 miljoner ton koldioxid varje år, vilket är nästan lika mycket som all biltrafik, berättar Elias Baena som är affärsutvecklare för trähusbyggnation inom Tyréns och fortsätter;
– Träbyggnader kan lagra koldioxid och är dessutom ett förnyelsebart byggmaterial som vi har mycket god tillgång till här i Sverige.

Men det är inte bara klimatet som blir vinnare när trähusen tar allt större plats. Det finns även ekonomiska incitament för träsatsningar. Trä kan bland annat korta ner byggtiden vilket innebär att byggnaderna kan tas i bruk snabbare. Andra fördelar som sänker kostnaderna är det faktum att det krävs färre transporter och att trä är lättare att hantera.

– Glöm inte heller bort hälsoaspekterna. Vi hör från våra kunder att arbetsmiljön är behagligare och byggnadsarbetarna känner en annan trivsel i byggmiljön. Bland annat upplevs ljudbilden som betydligt bättre än för projekt med andra stommaterial. Sedan har vi även den långsiktiga hälsoaspekten för de som ska bo i husen, berättar Elias Baena.

Hög tillväxttakt för träbyggandet
Hur ser då utvecklingen för större trähus ut i Sverige? Enligt den senast tillgängliga statistiken från 2019 så byggdes då var femte nybyggd lägenhet i flerbostadshus med stomme av trä. Det här var en tydlig ökning jämfört med de 13 procent som byggdes under 2018*. Den här trenden väntas växa sig allt starkare och vi ser idag en konstant ökning av projekt där trä är huvudsaklig komponent.

– Vi har nu även allt större möjligheter att digitalisera processer inom träbyggnation. Allt ifrån produktion av råvaran i sågverket, hanteringen på byggarbetsplatsen med uppförandet och till sist förvaltningen. Här är jag övertygad om att vi kommer att få se en innovativ utveckling som både är gynnsam för klimatet och för kostnaderna, säger Elias Baena.

Trähusen växer på höjden
Samtidigt som antalet trähusprojekt ökar, så byggs det även allt högre trähus. För tillfället finns världens högsta trähus i norska Brumunddal, där 18 våningar finns fördelade på en totalhöjd av 85 meter. Nästa år väntas dock norrmännen petas ner från tronen då trähusskrapan Ascent står klar i Milwaukee (USA) och kan stoltsera med 25 våningar. Här i Sverige når vi nästa samma höjder när Skellefteå senare i år har färdigställt det nya kulturhuset i trä och som mäter 80 meter i höjd och inkluderar 20 våningar. Frågan är hur högt det egentligen går att bygga i trä?

– Rent byggnadstekniskt är jag övertygad om att konstruktörerna kan skapa lösningar för betydligt  högre byggnader. En viktig faktor handlar dock om att arbeta med helhetsperspektivet. Dels att arkitektur, akustik, konstruktion och brandsäkerhet samverkar hela vägen under byggprocessen, dels att rätt material finns på rätt plats och att det även öppnas upp för fler hybridlösningar, säger Elias Baena och avslutar;
– Så vi kommer nog att få se ytterligare höjdrekord slås framöver. I London finns till exempel planer på två gigantiska trähusbyggnader - Oak Tower 1 och 2 - som ska bli 300 meter höga och med 80 våningar.

*Statistik från SCB samt Trä- och Möbelföretagen, TMF

 

Lyssna på ett poddavsnitt som djupdyker i för- och nackdelarna med att bygga i trä

Läs mer om Tyréns kunskap inom träbyggnad