Nyheter
1 september 2022

Få digital koll på medborgardialogen

Du har fått uppdraget att genomföra ett samråd eller en medborgardialog och är redo att dra igång. Då börjar detektivarbetet för att se vad som redan är gjort och vilka resultat du har att utgå ifrån. Martin Menke och Sandra Jonsson på Tyréns har själva varit med om utmaningen flera gånger och bestämde sig för att utveckla en lösning för att lagra, analysera och dela resultat från medborgardialoger vid samhällsutveckling.

- Vi vill se till att det blir enkelt att komma igång med själva uppdraget att hämta in åsikter och skapa engagemang, istället för att lägga tid på att leta upp tidigare resultat och att skapa ett nytt arbetssätt för varje uppdrag, säger Sandra Jonsson på Tyréns.

Tyréns har utvecklat en webbaserad digital dialogplattform som gör det enklare att arbeta digitalt hela vägen från insamling av information till analys, lagring och delning av resultaten.

- Eftersom allt fler tjänster digitaliseras finns såklart en förväntan på att även samråd inför stadsutvecklingsprojekt ska kunna göras digitalt. Med digitaliseringen så finns nya möjligheter att arbeta effektivare och att öka användandet av den kunskap som samlas in genom dialoger, säger Martin Menke på Tyréns.

Att engagera medborgare i samråd eller dialog är lika viktigt som utmanande. Förutom utmaningen att hantera informationen innan, under och efter ett samråd kan det handla om att det är svårt att nå utvalda intressenter och att respondenterna inte är tillräckligt representativa för målgruppen. Allt det här är utmaningar som går att lösa med hjälp av ett strukturerat arbetssätt kompletterat med ett digitalt verktyg som gör det enklare att få grepp om processen och resultaten.

- Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp att ta fram en tydlig strategi för ditt dialogarbete eller om du vill testa vår nyutvecklade digitala dialogplattform. Förutom att det blir enklare, och roligare, att jobba med samhällsengagemang, blir processen också mer demokratisk då arbetssättet säkerställer att de frågor som ställs ger verklig input till projektet vilket ger allmänheten chans att påverka på riktigt, avslutar Sandra Jonsson.

Kontakta oss för en kostnadsfri workshop där vi får koll på dina utmaningar och ger dig en tydlig att-göra-lista för att komma igång.

Läs mer på tyrens.se/digitaldialog