Nyheter
9 maj 2023

Förståelse för kund och kundens kund – en förutsättning för innovativa lösningar

Att förstå varandra och varandras drivkrafter är helt nödvändigt för att åstadkomma innovativa metoder i stora infrastrukturprojekt. Samtidigt behöver både de privata bolagen och involverade myndigheterna utmana varandra för att skapa förutsättningar för nya och moderna lösningar redan vid planering och projektering.

Planering och projektering av ny infrastruktur är en förutsättning för det kommande bygget av samma infrastruktur. Det är därmed viktigt att i projekteringen ta hänsyn till och skapar förutsättningar för en effektiv produktion med hjälp av digitala modeller och moderna metoder.

Trafikverkets projekt ställer krav på konsulten, kopplat till metoder, presentation och prestation.

Med Tvärförbindelse Södertörn som exempel

Tyréns har under lång tid arbetat med Tvärförbindelse Södertörn och tidigt i uppdradraget satte Tyréns upp en ambition att automatisera så många processer som möjligt. Ersättningsmodellen i uppdraget premierade effektivitet och innovation. Om vi underskred uppdragets riktpris så fick vi en bonus.

– I Tvärförbindelse Södertörn ville vi jobba effektivt med våra datacenter, och minimera våra manuella moment. Görs det manuellt så tar det tid, vilket blir kostsamt för såväl kunden som samhället. Vi måste i vårt arbete komma ihåg att vi har ansvar för kundens kund. Vilket i det här fallet är samhället.

Elin Kågas Ramström fortsätter med att beskriva hur viktigt det är att förstå sin kund och kundens kund.

– I förlängningen så är det skattebetalarnas pengar det handlar om. Och då är det vårt ansvar som konsultbolag att vara aktsamma med våra timmar och tänka smart.

Automatiseringar ledde till kostnadsbesparing om 100 miljoner kronor i Tvärförbindelse Södertörn.

Genom att slå ihop alla de iterativa momenten som automatiserades i arbetet med Tvärförbindelse Södertörn, och översätta dem till minuter, blir det tydligt hur stor besparing automatiseringarna bidragit med.

– När man tar de här minuterna och ett snittarvode så ser man en besparing på ungefär 100 miljoner kronor. Det är klart att just det här projektet var väldigt stort, men det visar verkligen på vikten av att arbeta med nya och effektivare processer.

Dock, poängterar Elin Kågas Ramström, kan man inte bara titta på kostnadsbesparingen som görs.

– Tack vare våra automatiserade processer och en god datastruktur har vi kunnat leverera ytterligare värden utanför uppdraget exempelvis data kring uppdragets progress samt att lösningarna blir en del av vårt arbetssätt som används i alla Trafikverkets uppdrag.

Avslutningsvis konstaterar Elin Kågas Ramström att det är viktigt att mäta det värde som levereras i uppdragen till följd av implementerade automatiseringar. Först då kan man värdera investeringskostnad i relation till nytta.

Podcast - Innovation inom infrastruktur

I avsnitt 32 av Tyréns podcast Framtidsvisioner får ni lyssna på Elin Kågas Ramström, affärsutvecklare och innovationscoah på Tyréns och Pontus Grush, strateg på Trafikverket som samtalar om innovation inom infrastruktur.

Till podden

Infrastruktur i fokus

Få uppdrag är så komplexa som att hitta lösningar för en framtidssäkrad infrastruktur. Tillsammans med våra kunder bygger vi infrastruktur som både tar hänsyn till människan och landskapet där de nya vägarna och järnvägarna växer fram.

Läs mer