Nyheter
13 september 2023

Frank Pedersen är ny chefsjurist på Tyréns Group

Från den 21 augusti är Frank Pedersen ny Chief Legal Officer (CLO) för Tyréns Group. Rollen som CLO är nyinrättad och Frank kommer bland annat att arbeta med styrelsen och M&A-frågor ur ett juridiskt perspektiv samt ansvara för bolagsstyrning, policyer och visselblåsarfunktion på koncernnivå.

Frank Pedersen har en 25 år lång bakgrund som jurist, främst inom finansbranschen. Senast kommer han från rollen som chefsjurist på Nordea Asset Management. Tidigare har han haft motsvarande roll i Nordnetkoncernen. 

– Med Frank som CLO, med sin gedigna och mångåriga erfarenhet inom bolagsjuridik, kommer vi få ännu större fokus och kvalitet inom bland annat bolagsstyrning, policyer och compliance inom Tyréns Group, säger CEO Johan Dozzi.

I Tyréns Group ingår, förutom Tyréns Sverige, även företag i Storbritannien, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien. Totalt är det sju företag inom samhällsbyggnad som ingår i koncernen, som bildades 2019. Det är en relativt ny koncernbildning. Något som medför spännande utmaningar för en CLO.

– Det ger en möjlighet att bygga något riktigt bra och på ett sätt som kanske inte är möjligt i en större koncern med väldigt lång historia, säger Frank Pedersen. Som koncernjurist kommer frågor som handlar om att införa gemensamma processer och därigenom synergier stå högt på min agenda. Det kan handla om allt ifrån hur styrelsearbetet bedrivs i respektive bolag till hanteringen av våra gemensamma styrdokument. Min roll inkluderar även att jag är koncernens oberoende mottagare i vår visselblåsarprocess, och i den funktionen rapporterar jag direkt till Tyréns Groups styrelse.