Nyheter
24 juni 2021

Hållbarhet med extra allt när Lerums kommun bygger en ny återvinningscentral

Tyréns fick möjlighet att vara med och planera in hållbarhet från början. När Lerums kommun behövde en ny återvinningscentral i Stenkullen visste de att den skulle vara genomtänkt ur ett hållbarhetsperspektiv. Att återvinna är hållbart, men det går att tänka minst ett steg till.

Att öka återvinningen bidrar till en hållbar samhällsutveckling. När Lerums kommun planerade för en ny återvinningscentral var uppdraget att maximera hållbarhetseffekterna.

- Vi ville utforska möjligheterna att skapa en slags hållbarhetshub i Stenkullen där vi kunde erbjuda mer än sortering och återvinning av avfall. Målet var att platsen skulle vara självförsörjande på el med hjälp av solceller och att vi skulle ha ett livscykelperspektiv, men även bidra till en social hållbarhet genom utbyte med skolor, säger Henrik Nystedt, projektledare på Lerums kommun.

TyrImpact visar den konkreta hållbarhetsnyttan

Tyréns har varit med redan i utredningsstadiet och använt företagets hållbarhetsverktyg TyrImpact för att identifiera risker och möjligheter. Analysen av de olika hållbarhetsperspektiven diskuterades även på en workshop med både projektledare och driftsansvariga inom kommunen för att förankra olika lösningsförslag.

- Att använda ett så strukturerat angreppssätt har gjort att vi sett på platsen på ett nytt sätt, vi känner oss trygga med att vi har förebyggt onödiga risker och framför allt har vi inspirerats till att tänka utanför de givna hållbarhetsramarna, fortsätter Henrik Nystedt på Lerums kommun.

En oväntad återvinningscentral med återbruk och insektshotell

Resultatet tror vi är en återvinningscentral som finns till för kommuninvånarna på mer än ett sätt. Det blir en plats där skolelever kommer på besök för att lära sig mer om hållbarhet, där det finns instruktioner på flera språk via enkla QR-koder och kommunen involverar lokala konstnärer för att vara med och skapa en intresseväckande miljö. På platsen ser vi också framför oss att det finns insektshotell för att bidra till biologisk mångfald och flera byggnader för återbruk där gamla prylar får nytt liv.

- Det ger energi att få möjlighet att tänka brett inom hållbarhet och komma med både givna och lite oväntade förslag. Inte alla tänker på till exempel konstupplevelser och mångfald när det tänker på återvinning, säger Elina Fraenkel, hållbarhetsexpert på Tyréns.

 

Läs mer om hållbarhetsverktyget TyrImpact