Nyheter
20 mars 2024

Hammarängen Skellefteå Södra vann Årets Bygge 2024 inom kategorin Infrastruktur

Skellefteå kommuns projekt Hammarängen Skellefteå Södra vann under tisdagen pris för Årets Bygge 2024 inom kategorin Infrastruktur. Tyréns roll har varit konstruktör/projektör, arkitekt, landskapsarkitekt och uppdragsledare projektör.

Årets Bygge är samhällsbyggnadsbranschens mest prestigefyllda pris som uppmärksammar det bäst genomförda byggprojektet i landet. Hammarängen Skellefteå södra vann inom kategorin Infrastruktur.
 
- Det känns både roligt och viktigt att projektet vann i sin kategori. Hammarängen Skellefteå Södra är ett viktigt uppdrag för Tyréns, men även branschen, där man visar att höga hållbarhetsambitioner inte behöver betyda merkostnader. Vinsten är ett härligt kvitto på att Tyréns ligger i framkant när det gäller nya innovativa arbetssätt kopplat till hållbara anläggningsprojekt och vår erfarenhet gällande innovativa klimatbesparade åtgärder, säger Emma Lundgren, uppdragsledare på Tyréns.

Hammarängen Skellefteå södra är ett logistikområde på 25 hektar som stod klart under hösten 2023. Det var ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun och Skanska där Tyréns roller varit:

  • Konstruktör/projektör
  • Arkitekt
  • Landskapsarkitekt
  • Uppdragsledare Projektör

Hela samhällsomvandlingen har drivits ur ett hållbarhetsperspektiv. Målet har varit att minimera negativ påverkan av exploatering genom att ta tillvara tidigare erfarenheter och insikter för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet och hela tiden bli ännu lite bättre. Projektet har haft tillgång till flera av Sveriges bästa kompetenser på området, som har samarbetat för att tillsammans nå till de högt satta klimatmålen.

Juryns motivering: 

Ett starkt projekt som bevisat att höga hållbarhetsambitioner inte behöver betyda merkostnader – tvärtom. Innovationer som eldriven bergkross, dagvattenhantering, energisnåla byggbodar, samverkan med grundskolor och drönarflygplats kommer inte bara Skellefteå till godo utan kan även gynna andra i framtiden. Vinnare i kategorin Infrastruktur är Skellefteå Hammarängen Södra.