Nyheter
6 oktober 2020

Coinplace - Ny forskning ska få oss att bygga färre hus

Hur många timmar per dag används ditt kontor och är det inte slöseri att barnens skola står tom hela sommaren? Tyréns leder forskningsprojektet Coinplace om smartare användning av byggnader. En fråga som handlar om ett mer effektivt resursutnyttjande och som hamnat ännu mer i fokus nu när vi uppmanas arbeta hemifrån.

Att byggnader står oanvända innebär att de förbrukar onödigt mycket energi vilket bidrar till ett stort klimatavtryck under både byggtiden och senare under driften. Det nya forskningsprojektet om multifunktionella byggnader, Coinplace, ska ta reda på vad som hindrar att byggnader används för fler än ett ändamål. Och ta reda på vad som krävs för att fler ska använda byggnader mer effektivt.

- Vi vill visa vilka fördelar det finns med att använda en byggnad för mer än ett syfte. Förutom det uppenbart hållbara i att vi kan bygga färre nya hus finns det ekonomiska incitament för fastighetsägare som erbjuder flexibla lösningar där fler kan samutnyttja utrymmen, säger Lars Marklund, projektledare på Tyréns.

Målet är att presentera tjänster som underlättar för fastighetsutvecklare att designa byggnader som kan användas till flera ändamål och bättre nyttja befintliga byggnader. För att byggnader ska kunna användas under en större del av dygnet, för att minska behovet av att bygga nytt och minska behovet av att riva byggnader som inte går att anpassa för andra ändamål.

- Det är inspirerande att få vara med och bidra till att vi som samhälle använder våra resurser smartare. Vi är redan medvetna om att vi behöver använda hållbara byggmaterial, men vi är inte lika vana att fundera på om vi kan designa smartare byggnader, säger Lars Marklund.

Tyréns samarbetar med Strängnäs Bostads AB och Tyresö Bostäder AB i det nya forskningsprojektet som har stöd av Energimyndigheten och Sven Tyréns Stiftelse. Projektet pågår i två år och välkomnar alla intressenter som vill vara med och påverka eller som driver egna kompletterande initiativ. 

Läs mer om Coinplace