Nyheter
23 mars 2022

Ny lösning minskar klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt

Att hantera schaktmassor på det mest klimatsmarta och ekonomiska sättet är en utmaning. Tyréns har utvecklat ett digitalt beräkningsverktyg, SmartMass, som optimerar masshanteringen i både stora och små bygg- och anläggningsprojekt.

SmartMass kan användas i både stora och små bygg- och anläggningsprojekt för att skapa en mer klimatneutral och ekonomisk masshanteringsprocess. Verktyget är även utvecklat för att beräkna CO2-utsläpp och kostnad för olika saneringsmetoder av förorenade områden, utöver schaktning.

- Det som var viktigt för oss i utvecklingsprocessen, förutom att verktyget ska bidra till en mer klimatneutral byggprocess och minimera mängden massor som körs till deponi, var att SmartMass ska vara användarvänligt, visuellt och enkelt att förstå, säger Lisa Johansson Röjsel, miljökonsult på Tyréns.

Effekter redovisas i realtid

SmartMass beräknar enkelt klimatpåverkan och kostnader för ett eller flera masshanteringsscenarier. Genom inmatning av projektspecifika data genereras en visualisering av CO2-utsläpp och kostnader, vilket möjliggör en pedagogisk jämförelseMed visualiseringen som beslutsunderlag kan sedan ytterligare åtgärder implementeras för att öka cirkulariteten och reducera klimatpåverkan. Valda scenarier kan även exporteras i en rapport som beskriver jämförelser och specifika åtgärder.

- Vår vision är att SmartMass ska utgöra en språngbräda och vara den låga tröskeln som gör att alla aktörer kan vara problemägare och tillsammans bidra till klimatneutralitet, säger Malin Bergman, miljöutredare på Tyréns.

 

Läs mer om SmartMass och hör av dig om du vill testa verktyget i din verksamhet

Läs mer om Tyréns tjänster inom klimatområdet