Nyheter
2 december 2021

Nytt klimatinitiativ samlar samhällsbyggnadsbranschen

Tyréns och våra kollegor i samhällsbyggnadsbranschen behöver ta ett stort ansvar för att Sverige ska uppnå fossilneutralitet till år 2045. Och det är bråttom. Därför samlas nu en rad aktörer i ett gemensamt klimatupprop. Initiativet innebär både ett ökat klimatfokus i våra egna verksamheter och krav på ett tydligare agerande av regeringen. Initiativet Innovation för klimatet drivs av Innovationsföretagen.

Klimat Innovationsföretagen

Infrastruktur- och byggsektorn står för över 40 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan. Så vad vi som bransch väljer att göra har en tydlig påverkan. Anders Modig är avdelningschef på Tyréns och projektledare för initiativet Innovation för klimatet som initialt finansieras av Sven Tyréns Stiftelse och Innovationsföretagen.

- Vi vill att alla i branschen engagerar sig – fastighetsägare, beställare, entreprenörer, arkitekter, konstruktörer och övriga konsulter. Vi behöver alla säkerställa att vi bidrar till de globala och nationella klimatmålen, i alla våra verksamheter och i alla våra bygg- och anläggningsprojekt, säger Anders Modig.

Snabbare förändringstakt för att nå klimatmålen

Klimatinitiativet ska göra det möjligt att avgöra vilka samhällsbyggnadsprojekt som är linjerade med branschens färdplan för klimatet och därmed klimatmålen. Satsningen ska både stärka incitamenten och öka förändringstakten.

- För att skapa riktigt stor kraft i förändringsarbetet uppmanar vi samtidigt regeringen att se till klimatkrav utifrån färdplanerna ska ingå i alla offentliga upphandlingar. Det kan inte vara frivilligt att utveckla långsiktigt hållbara lösningar, det om något borde vara ett krav, fortsätter Anders Modig.

Klimatfokus som en del av affären 

Målet är att klimatarbetet ska vara värdeskapande både för leverantörer och kunder.

- Det är otroligt viktigt att klimatåtgärderna inte stannar på ritbordet utan byggs in i våra dagliga plan- och byggprocesser. Som bransch skickar vi en stark signal om att vi är redo att ta vårt ansvar, säger Per Löfgren, hållbarhetschef på Tyréns och en av initiativtagarna till initiativet.

 

Fakta om projektet Innovation för klimatet

Innovation för klimatet drivs som ett projekt inom Innovationsföretagen med målet att driva på utvecklingen inom branschen flera år framåt. Som startskott skrev Tyréns tillsammans med ett femtontal företag i branschen under en debattartikel i Göteborgs-Posten den 10 oktober. Och listan på Innovationsföretagens medlemsföretag som skriver under initiativet utökas för varje dag.

Läs mer om klimatuppropet hos Innovationsföretagen

De företag som vill vara med i Innovation för klimatet skriver under på följande tre punkter:

  • Vi gör färdplanernas åtaganden till våra egna.
  • Vi ser till att de projekt som vi deltar i följer färdplanernas ambitioner.
  • Vi är öppna med hur väl vi lyckas med vårt klimatarbete.

Utöver detta kräver vi följande av Sveriges politiska ledning:

  • Alla investeringar som görs med offentliga medel måste tydligt kravställas utifrån samma klimatambitioner som i färdplanerna.
  • Regeringen måste, i myndigheternas regleringsbrev, skriva in krav på att de ska agera utifrån Sveriges klimatmål och relevanta färdplaner.
  • All offentlig upphandling måste följas upp och utvärderas utifrån hur väl den linjerar med Sveriges klimatmål och dessa färdplaner.

 

Läs mer om Tyréns klimatsatsning