Nyheter
9 november 2022

Nytt koncept för laddstationer utvecklat tillsammans med Green Stop

Elektrifiering av fordonsflottan blir allt mer prioriterat i Sverige, och politiskt anses det vara den enda vägen framåt. Tillsammans med Green Stop utforskar nu Tyréns möjligheterna att skapa laddstationer med solel längs Sveriges motorvägar.

Elbilsförsäljningen ökar kraftigt och elektrifieringen av företagens fordonsflottor är i full gång. Men för att företag såväl som privatpersoner ska känna sig trygga nog att investera i eldrivna fordon krävs strategiskt placerade laddmöjligheter. En väl utarbetad laddinfrastruktur som kan användas både för personligt resande och godstransporter.

Green Stop och Tyréns jobbar aktivt för att påskynda elektrifieringen

Hittills har laddinfrastrukturen för logistik och tunga fordon varit lågt prioriterad, men detta har förändrats under 2022. De tunga fordonens omställning anses nu kritisk och nödvändig. Därför krävs en laddinfrastruktur som samspelar med transporternas scheman. Green Stop vill möta det behovet genom att etablera elmackar som kan ladda med hjälp av solenergi.

Därför har man tillsammans med Tyréns utvecklat ett koncept för laddstationer i kombination med solenergi.

– Med Tyréns erfarenhet kring trafikplanering och utveckling av miljövänlig energi kändes samarbetet rätt från dag ett. Vi uppskattar Tyréns breda kompetens i de frågor som rör vår etablering av en ny elmackskedja som kan leverera grön energi och driva utveckling mot en fossilfri transportnäring, säger Otto Werneskog, Green Stop.

I samarbete med arkitekter, exploateringsingenjörer, trafikplanerare och elkraftsexperter ska konceptet nu förfinas och förverkligas till fungerande och hållbara laddstationer.

– Här kan vi bistå vi med många olika kompetenser, och genom vår bredd och kunskap bidra till den gröna omställningen. Att hitta platser och ta fram koncept inom en starkt växande bransch som kräver både innovativa och hållbara lösningar är det idealiska projektet för Tyréns, säger Maximilian Bengtsson, uppdragsansvarig och trafikplanerare på Tyréns.

Visualisering: GreenStop

Laddinfra detalj

Laddinfrastruktur på Tyréns

Med en bred kunskap inom både el-infrastruktur och trafikplanering tar vi fram underlag för avtal och kartläggning av lämpliga platser för laddpunkter. 

Läs mer
Podd om mobilitet

Podd om laddinfra

Maximilian Bengtsson, trafikplanerare, och Markus Fredriksson, handläggare inom el/belysning delar med sig av sin kunskap om laddinfrastruktur.

Till podden