Nyheter
25 oktober 2023

Nytt nationellt affärsområde ska möta marknadens behov av digitaliserade tjänster

Tyréns lanserar ett nytt nationellt affärsområde, Information Services, som erbjuder smarta och hållbara digitala lösningar för fastigheter och anläggningar. Satsningen ska göra det enklare för kunden att skapa värde – med hjälp av sin egen data.

Information Services leds av affärschef Josefin Dorkhom tillsammans med avdelningscheferna (från vänster) Pär Hagberg, Jakob Berggren och Linus Malm.

Digitaliseringens snabba intåg har gjort fastighetsägarnas verklighet alltmer komplex

Fastighetsägaransvaret växer, hållbarhetsmålen ställer krav på ökad rapportering och boende och verksamheter önskar anpassningar som matchar utvecklingen.

– Många av de utmaningar som samhällsbyggnadsbranschen står inför kan lösas med rätt teknik och digitalisering. Kunskap och verktyg som vi idag har inom olika delar av organisationen och som vi nu väljer att koncentrera till ett nytt nationellt affärsområde. Genom att samla vår kompetens gör vi det enklare för våra kunder att dra nytta av våra digitala lösningar och innovationer inom alla typer av fastigheter och anläggningar, säger Christer Abrahamsson, divisionschef för Arkitektur och Projektledning.

Vi ser en ökad efterfrågan på kompetens inom digitalisering, till exempel ”Digitala tvillingar” och smartare användning av kundens digitala information. Fördelen är att du kan återbruka och samla all relevant information på ett ställe och sedan testa olika scenarion hos en virtuell modell innan du bestämmer lämplig lösning. Dessutom tar du till vara på en stor mängd data som annars skulle gått förlorad.

– Genom ett brett urval av tjänster kan vi erbjuda digitalisering av alla typer av anläggningar, fastigheter eller tematiska skikt i samhället genom hela livscykeln – från projektidé till förvaltning. Detta bidrar till att öka kundnyttan, hållbarheten och lönsamheten för våra kunder, säger Christer Abrahamsson.

Digitalisering med hållbarhet i fokus ska locka spetskompetens

Idag består det nya affärsområdet av 38 medarbetare, men redan på fem års sikt är ambitionen att ha vuxit till det dubbla. Josefin Dorkhom leder satsningen.

– Vi ser en stor potential på marknaden där vi ännu tydligare kan hjälpa fastighetsägare att jobba smartare med sin egen data. Det här är också viktigt ur ett Employer Branding-perspektiv. Unga talanger har högre förväntningar på sina arbetsgivare idag och väljer i första hand de företag som redan kommit långt på sin digitaliseringsresa och kan erbjuda framtidsanpassade lösningar. När vi nu samlar vår tekniska och digitala kompetens gör vi det för en hållbar framtid, både på kort och lång sikt, säger Josefin Dorkhom.

Det nya affärsområdet Information Services lanseras onsdag den 1 november 2023.