Nyheter
8 juni 2016

Så blir nya Vasagatan i Stockholm

En av Stockholms mest trafikerade gator, Vasagatan, ska byggas om för att öka framkomligheten, säkerheten och trivseln för cyklister och gångtrafikanter. Tyréns har tagit fram lösningen för den nya gatan. Bredare gång- och cykelbanor, plats för uteserveringar och träd samt ny utformning av taxiplatsen framför Centralen, är några av förslagen som nu blir verklighet.

Arbetet med att ta fram systemhandlingar påbörjades 2015 och bygghandlingar kommer att tas fram nu under hösten. 2017 förväntas omvandlingen av gatan att påbörjas och 2019 ska cyklarna kunna rulla på det nya cykelstråket.

Under flera års tid har många cyklister upplevt Vasagatan som ett osäkert cykelstråk med dålig framkomlighet. Gatan har varit en av Stockholms mest trafikerade och stökiga bilgator men nu kommer det bli ändring på det. 2017 startas ombyggnationen av Vasagatan, från Tegelbacken till Norra Bantorget. Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har tagit fram lösningen på uppdrag av trafikkontoret i Stockholm. Under hösten planeras bygghandlingarna att sammanställas till arbetet som förväntas stå klart 2019. Bland annat kommer Vasagatan att få bredare gång- och cykelbanor, fler träd och ett bredare stråk för uteserveringar.

– Det här är en helhetslösning där vi har tittat på hela gatan från fasad till fasad, säger Hrund Skarphedinsdottir, ansvarig för projektet på Tyréns. Vasagatan är en av Stockholms viktigaste gator, både på grund av att Centralstationen ligger här men också eftersom att det är en länk för många cykelpendlare. Den har potential att bli en riktigt fin huvudgata i City.

Birger Jarlsgatan, Torsgatan, Strömbron-Stallgatan samt Långholmsgatan är bara några av liknande projekt som Tyréns arbetar med för tillfället.

– Vi har många experter på Tyréns rörande stadsmiljöer och har länge arbetat med att designa lösningar för cyklister i innerstadsmiljö, därför känns det extra roligt att få det här prestigefyllda uppdraget. Under de senaste 10 åren har cyklandet ökat med 70 procent och Stockholm stad har en otroligt hög ambitionsnivå vad det gäller cykelbanor och framkomlighet för cyklister, berättar Kristina Glitterstam, avdelningschef över trafikplanering på Tyréns. Jag upplever att tempot har ökat för att ta fram lösningar för hållbart resande. Vi har i dag ”cykelstäder” som Amsterdam och Köpenhamn som förebilder och mycket tyder på att vi närmar oss dem mer och mer.

Titta på lösningen här (bild öppnas i nytt fönster).