Nyheter
16 februari 2023

Så kommer vi runt hinder till innovation

Som tjänsteleverantör till samhällsbyggnadssektorn arbetar vi på Tyréns systematiserat för att förverkliga idéer som gagnar både oss och våra kunder. Tjänster, produkter, affärsmodeller och processer som gör det möjligt att göra något med högre kvalitet, med lägre klimatpåverkan eller mer effektivt. Det finns en stark efterfrågan på innovativa lösningar hos beställare av alla slag. Varför går då utvecklingen inte snabbare?

”Långsiktigt samarbete en viktig pusselbit.”

– Hinder finns överallt - internt på Tyréns, hos kunder och upphandlare. Men samtidigt finns det ett sug efter innovation. Vi måste bara hitta rätt ingångar och områden, säger Dag Måhlstrand, innovationschef på Tyréns.

För oss handlar innovation om att rådge vår kunder kring lösningar, men det kan också innebära att vi erbjuder helt nya, ofta digitala tjänster, som har en helt annan affärslogik än nuvarande konsultaffär. Det som är nytt och utmanande för oss är att få ut full affärspotential genom uppskalning.

”För oss handlar innovation om att rådge vår kunder kring lösningar.”

Utmaningar på kundsidan kan vara av olika slag. Hos offentliga beställare kan begränsande kunskap i upphandlingar och regelverk vara en bromskloss som försvårar innovation, även om formerna för innovationsupphandling finns på plats idag:

– Vi måste ju följa LOU, men samtidigt beskriva hur vi kan ge kunden något som kunden inte visste att kunden ville ha. Och det är ju tråkigt om man har innovativa idéer som går i stöpet på grund av okunskap kring hur man upphandlar innovationer. Den offentliga affären är en viktig nyckel till mer hållbar samhällsutveckling, så det är förvånande att innovationsupphandling inte är mer vanligt förekommande. Andra verksamheter som är mer regel- och säkerhetsstyrda har ofta tydliga instruktioner för hur man utför olika saker i sin verksamhet. Detta blir ofta en begränsning och ett hinder för innovation - exempelvis hur man får driva underhåll på järnväg. Att förändra sådant är en stor apparat, och jag har full respekt för att det tar tid.

Men att förändringar kommer att ske tvivlar han inte på:

–Det kommer att hända mycket över tid, för det finns så mycket värden i innovation, både utifrån klimatförebyggande och ekonomiska besparingar för kunder, som idag inte nyttjas fullt ut. Ser man de värdena, då jobbar man med de här frågorna. Dessutom har branschforum klivit fram och tagit en mer aktiv roll i att driva dem. Jag tror det är viktigt att jobba långsiktigt och tillsammans i branschen.

”För att påverka måste man vara ihärdig och våga visa på utmaningarna.”

Vi är inne i en omvälvande tid, menar Dag, som framför allt påverkas av hållbarhets- och digitaliseringsagendan.

– Man talar ibland om kreativ förstörelse, en process där en affär långsamt påverkas negativt, samtidigt som något nytt får växa fram i dess ställe. Och det som krävs i det läget är just nytänkande och innovation. Vi i samhällsbyggnadssektorn ska inte hamna där vissa andra branscher och branschaktörer hamnat, utan se möjligheterna i de förändringar vi är inne i.
Så hur kan vi få innovationsarbetet att gå snabbare?

– Det finns personer i alla organisationer som brinner för innovation. Man får nog bara kroka arm med de krafterna så mycket man kan och verkligen visa att man vill utveckla och förändra. För att påverka måste man vara ihärdig och våga visa på utmaningarna.

Att ha hinder att ta sig över är nyttigt och nödvändigt för att vaska fram de bästa idéerna, menar Dag, och det är därför också inbyggt i Tyréns egen innovationsprocess.

– Inom vårt fröprogram har vi till exempel eller ”draknäste” där det avgörs om idéerna har den potential som krävs för att fortsätta utveckla dem. För vi måste ju lägga krutet på de initiativ som har bäst förutsättningar att lyckas, avslutar Dag Måhlstrand.

Tyréns innovationsprogram

Att tänka innovativt är en naturlig del av konsultarbetet vilket resulterar i en mängd smarta och praktiska innovativa lösningar för samhällsbyggandet.

Tyréns innovationsprogram

En systematiserad process

På Tyréns är innovation en naturlig del av medarbetarnas vardag, och tack vare att det finns en tydlig struktur kring hur uppkomna idéer hanteras internt får flertalet idéer möjlighet att tas ut i verkligheten.

Så här jobbar vi på Tyréns