Nyheter
14 oktober 2021

Smartare parkeringsplatser ger plats åt attraktiva stadskärnor

Tyréns har i uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram skriften som belyser möjligheterna i små och medelstora kommuner att arbeta med parkeringsfrågor. 25 kommuner bidrar med erfarenheter av hur man skapar attraktiva, hållbara stadskärnor som inte upptas av parkeringsplatser. Resultatet presenteras på SKR:s konferens Trafik- och gatudagarna 21-22 oktober.

I stadsutvecklingen har parkeringens roll pekats ut som ett allt viktigare styrmedel i samhällsbygget av den hållbara staden. Det är inte längre en självklarhet att attraktiva, centrala ytor i städer ska upptas av bilparkeringar.

Diskussionen om parkeringsfrågan fokuserar ofta på landets större städer trots att 93 procent av Sveriges kommuner har färre än 100 000 invånare och de kommunerna utgör 61 procent av befolkningen. I skriften ”Parkering för hållbara stadskärnor i små och medelstora kommuner” lyfter Tyréns fram de större möjligheterna i de mindre kommunerna.

Det sker mycket spännande i små och medelstora kommuner. Här finns både starkt engagemang och konkreta lösningar att inspireras av som sällan kommer fram i samhällsdebatten. Därför är det extra roligt att jobba med en fråga som är relevant för majoriteten av landets kommuner och befolkning, Sophia Hammarberg, uppdragsansvarig på Tyréns.

Förutsättningarna och utmaningarna är ofta annorlunda i befolkningsmässigt mindre kommuner. Här saknas ofta rimliga alternativ till bilen på grund av långa avstånd. Lägre täthet innebär bristande underlag för kollektivtrafik och lägre tillväxt och exploateringstryck medför att det kan ta lång tid att åstadkomma förändring. Att jobba med förändring kopplat till bilen och parkering kan därför vara utmanande.

Vid framtagandet av skriften involverade vi 25 kommuner som har bidragit med sina erfarenheter inom olika parkeringsfrågor, från Lessebo och Haparanda med knappt 10 000 invånare till Eskilstuna och Umeå med över 100 000 invånare. Skriften visar på flera inspirerande exempel från mindre kommuner som vänder utmaningar till möjligheter kopplat till parkering, säger Isak Brändström, infrastrukturstrateg på Tyréns.

Tyréns är med som talare på Trafik- och gatudagarna 21–22 oktober
SKR:s konferens Trafik- och gatudagarna är en öppen digital mötesplats för dig som jobbar med infrastruktur och transporter. På konferensen den 21 oktober berättar Isak Brändström på Tyréns om skriften ”Parkering för hållbara stadskärnor i små och medelstora kommuner”.

Lyssna också till Jonas Hedlund, trafikplanerare på Tyréns, som presenterar ”Mobilitetshus – en pusselbit för att möjliggöra framtidens mobilitet” och Martin Menke, samhällsplanerare på Tyréns, som den 22 oktober föreläser om ”Digital medborgardialog och kommunikation - ett stort kliv mot digitalt samråd i Tvärförbindelse Södertörn”.

Program SKR:s konferens Trafik- och gatudagarna 21–22 oktober

Läs trafikplanerare Jonas Hedlunds blogginlägg "Parkeringshusen ger plats för den hållbara staden"