Nyheter
18 november 2020

Ny solkarta ska ge nytt liv till marknaden för solceller

Solkartor ska slå fast om det är lönt att lägga solceller på ditt hustak. Men trots att de visar var solen skiner mest och bäst har de aldrig blivit någon succé. Det vill Tyréns ändra på. Nästa år ska en innovativ digital plattform blåsa nytt liv i solcellsmarknaden.

– Just nu är marknaden en svårgenomtränglig djungel och vi vill skapa större begriplighet för slutkunden vad gäller själva beslutet kring att investera i solceller, säger produktägare Jonas Lindberg.

I snart tio år har Tyréns haft i uppdrag att upprättat solkartor till kommuner som vill visualisera potentialen för solceller på hustak för sina invånare. Men trots en växande marknad, med allt effektivare och klimatsmarta solpaneler, har solkartorna fört en tynande tillvaro.

– Jag störde mig på att solkartan inte användes i större utsträckning. Redan 2016 började jag formulera vad jag tyckte var problemet och fundera på hur vi skulle kunna utveckla solkartorna, få in mer data och öka värdet och användbarheten på tjänsten, säger Jonas Lindberg.

Enklare att se värdet för villaägaren

I korthet är plattformen med arbetsnamnet SunEngine en databas vars data ska användas och paketeras för att skapa värde åt flera olika marknadsaktörer, till exempel solcellsinstallatörer, villaägare och elbolag. En paketering är just en solkarta med en beräkningsmodell för villaägare. Den behövs då det blivit för komplicerat för vanligt folk för att förstå alla aktörers olika beräkningsmodeller.

I Jonas Lindbergs konceptidé fungerar Tyréns som en neutral plattform som ger solcellskunder stringent och utbildande information och matchar slutkunden med rätt installatör.

Innovationen passerade draknästet 

Under förra året fick han möjlighet att skriva en ”fröansökan” som ett led i Tyréns innovationsprogram. Han bjöds in att presenterade SunEngine i bolagets ”pitchevent”, som påminner om TV-programmet Draknästet. Precis som i Draknästet får Tyréns intraprenörer visa upp sig och sina verksamhetsidéer för en grupp investerare, i Tyréns fall till exempel sverigechef och innovationschef och interna experter, vilka sedan bestämmer om de tror på intraprenörens idé eller inte.

Jonas Lindberg fick så sitt frö och tilldelades en så kallad innovationscoach som stöd för att finslipa koncept och vision.

Nu – en bra bit in i projektet – är innovationscoachen utbytt mot Julia Ahldén från Tyréns avdelning för digital affärsutveckling, BAX, som hjälper Jonas Lindberg med konceptutveckling och marknadsförankring och allt det andra som krävs för att utveckla en kommersiellt eftertraktad produkt.

– Nya innovationer och produktutveckling kräver nya processer, affärsmodeller och en organisation som är riggad för ändamålet. Tyréns har många samhällsbyggnadsexperter med kloka och framåtblickande idéer, dessa idéer behöver stötas och blötas för att kunna realiseras till en tjänst eller produkt som både skapar kundvärden och är med och bidrar till en hållbar samhällsomvandling över tid, säger Julia Ahldén, som är med som affärsutvecklare i ett flertal innovationsprojekt inom Tyréns.

Forskning i samarbete med KTH och Beteendelabbet

För närvarande samarbetar projektet med KTH och Beteendelabbet för att ta reda på vad som krävs för att inte bara nå tekniskt bevandrade ”early adopters” utan också öka förståelsen hos en nästa våg som till större del består av den breda allmänheten.

– Tillsammans med KTHs forskare undersöker vi hur beslut kring att investera i solel påverkas av olika hinder eller drivkrafter. Först då kan vi förstå hur vi kan möta upp slutanvändarens behov av information och stöd samt skapa en plattform där slutkunder, installatörer, myndigheter och intressenter kan agera tillsammans, säger Julia Ahldén.

Resultatet av forskningsprojektet ska lanseras under våren 2021, men affärsutvecklingen fortsätter.

– Tyréns solkarta är ett användargränssnitt som ska användas i samarbetet med KTH för att just kunna forska på hur vi ökar användarvänligheten– och sen ska vi använda insikterna och paketera informationen från databasen SunEngine till ytterligare produkter och tjänster. Vi laborerar för tillfället med olika paketeringar och affärsmodeller samt ser över möjligheterna för att underlätta utbyggnaden av solel i våra elnät. Vi har sått ett frö och hoppas skörda många frukter, avslutar Jonas Lindberg.

Testa ditt tak med SunEngine

Här hittar du fler innovativa projekt för en hållbar framtid