Nyheter
1 oktober 2020

Sveriges första klimatneutrala kontorshus

Nu startar bygget av Sveriges första klimatneutrala kontorshus i Örebro. Tyréns har bidragit med kompetenser inom trämodellering för huset som byggs helt i trä och kommer att certifieras enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Polismyndigheten blir hyresgäster - byggnaden blir därmed sannolikt även världens första klimatneutrala poliskontor. 

Det unika kontorshuset byggs helt i trä och är skapat av Utopia arkitekter tillsammans med fastighetsbolaget Castellum. Huset kommer att certifieras enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Certifieringen ställer mycket höga krav på material, energiförbrukning och andra miljöfaktorer. Målsättningen är att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid. 

Klimatneutralitet i projektet uppnås främst genom att använda stommar i trä, vilket jämfört med stål och betong ger 40 procent lägre utsläpp. Till det kommer även solpaneler på taket som försörjer byggnaden med el och värme.  

Byggnadens svängda formgivning gör att den smidigt integreras på den trånga ytan i området nära Örebro resecentrum, med hänsyn tagen till järnväg, trafik och befintliga hus.

– Uppdraget att modellera trästomme har inneburit många utmaningar och har krävt många specialanpassningar. Tillsammans med vår beställare, Martinsons Byggsystem,  har vi funnit lösningar för att genomgående använda trä i byggnaden, både interiört och exteriört, säger Daniel Axelsson, uppdragsledare på Tyréns.

Interiört återspeglas valet av trä genom innerväggar med synliga korslimmade träskivor i flera delar av huset. Även trapporna mellan våningsplanen är helt gjorda i träkonstruktion, vilket är unikt i denna typ av fastigheter.

Allt trämaterial är gjort av närproducerad gran från de västerbottniska skogarna, något som minskar byggnadsprojektets transportpåverkan.

Pålning och markförstärkning för bygget har redan påbörjats. Byggnaden beräknas stå klar för Polismyndighetens region Bergslagen att flytta in våren 2022. Byggnaden blir därmed med stor sannolikhet världens första klimatneutrala poliskontor.

Tyréns uppdrag
Tyréns har gjort modellering av trästommen och projekterat och levererat bygghandlingar för byggnadens två källarvåningar i betong. Som ska inrymma fläktrum, drift samt ett parkeringsgarage under marknivå. 

Modellering av trästomme
Uppdragsgivare: Martinsons Byggsystem
Arkitekter: Utopia Arkitekter
Fastighetsbolag: Castellum
Byggentreprenör: NA-bygg

Betongkällaren i två våningar

Uppdragsgivare: NA-bygg