Nyheter
11 november 2021

Tillbakagången till kontorslivet: Näringslivet i bakspår när det gäller cykeltrenden

Det ökade klimatmedvetandet gör att många funderar ett extra varv på färdsätt när det är dags för arbetsresor till kontoret. Leasing av bil känner många till, men leasing av cykel är mer sällsynt. I alla fall är det gäller näringslivet. Nu hoppas Tyréns att fler ska följa i deras cykelhjulspår och öppna upp för att ge fler medarbetare den här möjligheten.

Cykelpendling med hyrcykel

- Vår genomgång visar att det är få aktörer inom näringslivet som erbjuder förmånscyklar, främst är det kommuner och statlig verksamhet, berättar Filippa Grufvisare, projektledare för arbetet med Tyréns interna klimatmål, som har studerat förekomsten av förmånscykel som åtgärd bland annat i företagens hållbarhetsredovisningar och annan kommunikation.

Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val

Tyréns själva har tagit steget till leasingcyklar och erbjuder nu möjligheten att hyra den egna cykeln. Hyran betalas månadsvis via löneavdrag och efter 12 månader kan medarbetaren välja att fortsätta hyra sin cykel, köpa loss den, eller prova en annan modell.

- Vi vill göra det enkelt att göra klimatsmarta val och då kan en förmånscykel vara ett bra alternativ till bilen. Tajmingen nu är helt rätt med tanke på att allt fler medarbetare jobbpendlar igen efter pandemins hemmajobb, menar Filippa Grufvisare.

Förmånscykel kan dessutom bli än mer förmånligt om regeringen röstar igenom det förslag som finns om skattelättnader. Förslaget är en del av satsningen på ett mer hållbart resande och om det röstas igenom börjar det gälla redan i januari 2022.

 

Om Tyréns hållbarhetsarbete

Vi på Tyréns har åtta hållbarhetsmål i vår egen Agenda 2030. Ett av målen är att vi radikalt ska minska klimatutsläppen och nå netto 0. Läs mer om hållbarhetsagendan.