Nyheter
8 februari 2024

Tyréns projekterar E4 förbifart Skellefteå

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att lokaliseringsutreda, planera och projektera E4 förbifart Skellefteå, med betydande hållbarhetsfokus. Arbetet förväntas pågå till 2027 med ett ordervärde på cirka 130 miljoner kronor.

En ny sträckning av E4 runt Skellefteå ska byggas för att möta befolkningstillväxten och förbättra tillgänglighet, kapacitet, säkerhet och luftmiljö. Projektet, med ett omfattande hållbarhetsfokus, förväntas också bidra till Skellefteås tillväxt och stärka dess roll som en viktig nod i de nationella logistiklederna.

Skellefteå Fotograf: Jonas Westling

Tyréns uppdrag omfattar framtagande av vägplan inklusive lokaliseringsutredning och tillstånd för mötesfri väg, trafikplatser samt 10-15 broar, inklusive en ny bro över Skellefteå älv.
 
- Jag är stolt över att Tyréns har fått förtroendet att genomföra detta viktiga och komplexa uppdrag. Projektet är av stor nationell betydelse och markerar en viktig milstolpe för både Sverige och Skellefteå – i en region med fokus på den industriella gröna omställningen. Vi ser fram emot att möta projektets utmanande hållbarhetsmål att upprätthålla och stärka sociala, kulturella och ekologiska funktioner i landskapet, säger Patrik Kjellgren, affärschef Väg och Järnväg nord på Tyréns.  

Projektet involverar alla divisioner på Tyréns 

Tyréns kommer att bidra med ett brett spektrum av tjänster och kompetenser, så som uppdragsledning, markförhandling, väg- och broprojektering, miljöutredningar samt hållbarhetssakkunnighet. Projektet involverar alla divisioner på Tyréns vilket kräver god samverkan och innovativa arbetssätt.