Nyheter
23 juni 2021

Tyréns startar arkitekturakademi med fokus på hållbart byggande

För att möta marknadens växande behov av omvandling till cirkulära samhällen tar Tyréns ett initiativ till att utbilda framtidens ledare. Tyréns inför en arkitekturakademi som erbjuder en ettårig utbildning i ledarskap av cirkulära samhällen. Utbildningen berör alltifrån reducering av koldioxidutsläpp till processledning för långsiktigt hållbara byggnader. 

Dagens arkitekter behöver möta såväl urbaniseringen som landsbygdsutvecklingens utmaningar för att nå ett mer hållbart samhälle, vilket kräver att professionen tar en ny position på marknaden. En position där arkitekterna genom sina holistiska kunskaper i stadsutveckling intar en ledande roll i utvecklingen av hållbara livsmiljöer och omställningen till cirkulärt byggande.

Kundernas behov är tydligt, de efterfrågar arkitekter som kan ta en ledande roll i att processleda hållbar samhällsutveckling. Vår arkitekturakademi ska erbjuda verktygen våra arkitekter behöver för att ta en sådan framtida processledarroll, säger Linda Tholence, avdelningschef på Tyréns.

Arkitekturakademin ska årligen erbjuda 15–20 erfarna konsulter utbildning till processledare för cirkulära samhällen. Utbildningssatsningen är finansierad av Sven Tyréns Stiftelse och pågår under tre år då totalt 45–60 personer kommer att ha genomfört utbildningen.

Arkitekturakademin leds och genomförs av rektorerna Linda Tholence och Lina Broström som båda är arkitekter och avdelningschefer på Tyréns.

– Tyréns arkitekter får en unik chans till kompetenshöjning inom omställningen till cirkulära samhällen, ett initiativ som gagnar hela byggbranschen. Utbildningen kommer att fokusera på att höja vår kunskap genom utbyte mellan arkitekter och specialister. Utbildningen kommer att innehålla såväl nationella som internationella föreläsningar och studiebesök, säger Lina Broström på Tyréns.

Utbildningen är indelad i kursmoment som behandlar viktiga frågor inom byggbranschen idag, från reducering av koldioxidutsläpp till hur arkitekter kan leda processer för långsiktigt hållbara byggnader.

Genom utbildningssatsningen har Tyréns goda förutsättningar att bli en ännu starkare spelare på arkitektmarknaden som tar taktpinnen i hållbarhetsfrågorna. Vi ser fram emot att fortsatt stärka vår position som en av branschens mest attraktiva arbetsgivare när det kommer till hållbar arkitektur och cirkulära samhällen, säger Linda Tholence.

Under hösten 2021 pågår planerings- och ansökningsprocessen och våren 2022 planerar Arkitekturakademin att starta.

Vill du vara en del av Arkitekturakademin?
Vi letar löpande efter nya arkitekter - håll utkik efter nya tjänster på vår karriärsida. Som arkitekt på Tyréns kan du ta del av möjligheterna på Arkitekturakademin.