Nyheter
6 mars 2024

En grönare framtid i Stockholmstrafiken - Tyréns stöttar elektrifiering av SLs bussdepåer

Nu ska antalet elbussar i Stockholmstrafiken bli fler. Det kommer inte bara att förbättra luftkvaliteten och minska bullret i staden utan också öka energieffektiviteten. För att möjliggöra övergången behöver Region Stockholm anpassa och modernisera nuvarande bussdepåer för elektrifierad busstrafik. 

Tyréns uppdrag innebär att ta fram bygghandlingar för att möjliggöra arbetet att utrusta stadens bussdepåer med laddstationer och andra nödvändiga funktioner.  

- Vi har den erfarenheten som krävs, men framförallt en bred kompetens inom områden som arkitektur, el/tele, akustik, landskap, kalkyl, konstruktion, VVS och styrning. Att förstå helheten är avgörande för att spara tid och underlättar dessutom arbetet, menar Maximilian Bengtsson, uppdragsansvarig i projektet.  

I takt med att nya trafikavtal träder i kraft kommer en betydande mängd elbussar att komplettera SL-trafiken. Fler elbussar innebär att nuvarande bussdepåer behöver anpassas och utrustas med laddstationer. Med ökningen av antalet elbussar i trafiken kan förnybara drivmedel omfördelas till andra transportslag som har svårare att ställa om till el, som flyget och långväga godstransporter.  

- Hittills har Lunda och Råsta bussdepåer i Stockholm anpassats, och arbete med Tyresö, Ösmo, Handen och Jordbro bussdepåer pågår. Om allt går som det ska kommer Tyréns uppdrag vara klart till hösten. Det är spännande att få vara med i ett så viktigt projekt som konkret bidrar till Stockholms gröna omställning, det är något jag gärna berättar om, säger Maximilian Bengtsson. 

Elbuss SL

Tyréns kompetens gör skillnad 

Elektrifieringen är avgörande för att omställningen till ett fossilfritt samhälle ska lyckas. En viktig del handlar om att bygga ut kraftnäten för att kunna öka kapaciteten, både i lokala nät och i större system. Att planera för den här förändringen tar tid och kräver kompetens. Här kan Tyréns göra skillnad. Vi stöttar under hela processen och förstår vikten av att komma in tidigt i planering och utveckling av staden. Tyréns arbetar med flera projekt som driver på den gröna omställningen, och planerar att växa rejält inom energiområdet under de närmaste åren.