Nyheter
22 november 2023

Tyréns uppdrag för Svenska Kraftnät bidrar till en hållbar elförsörjning i norra Sverige

Tyréns tar nya marknadsandelar i norra Sverige, med flera uppdrag åt Svenska Kraftnät. Satsningarna är en del av investeringsprogrammet "Fossilfritt övre Norrland" och är av avgörande betydelse för den gröna omställningen och den framtida elförsörjningen. Tyréns har bidragit med ett brett tjänsteerbjudande.

Tyréns arbetar med att ta fram utredningar och ansökningar för nya ledningar och stationer i Norsjö och Skellefteå kommun i Västerbottens län. 

– Dessa projekt är en del av investeringsprogrammet "Fossilfritt övre Norrland" som stödjer den gröna industriomställningen samtidigt som de ökar regionens effektuttag och transmissionsnätets stabilitet och driftsäkerhet, säger Elin Elfving, uppdragsledare för miljö och marknadsansvarig för tillstånd i norr.

Projekten inkluderar två nya 400 kV-ledningar, en förnyelse av två 400 kV stationer, samt en ny 400 kV station. Dessa åtgärder kommer att möjliggöra en ökad elöverföringskapacitet i regionen och stödja övergången till hållbar energiproduktion. Tyréns har tillhandahållit en bred kompetensbas, inklusive tillståndsspecialister, biologer och arkeologer för att stödja detta omfattande uppdrag.

Uppdrag för Svenska Kraftnät

– För närvarande samarbetar Tyréns och Svenska Kraftnät med två ledningsprojekt i Sollefteå och Ragunda kommuner. Dessa projekt innebär en förnyelse av transmissionsnätsledningar med spänningar på 400 och 220 kV och sträcker sig över drygt 60 km. Tyréns har samlat en grupp bestående av civilingenjörer, biologer och arkeologer för att hantera detta uppdrag och säkerställa en smidig process, berättar Peter Ögren, senior miljöutredare.

Uppdragen för Svenska Kraftnät är en nyckelkomponent i den gröna omställningen som syftar till att stödja elintensiva industrier och förbättra elöverföringen mellan olika elområden. Med investeringar på upp till 60 miljarder kronor mellan 2020 och 2029 kommer Tyréns insatser att möjliggöra en mer hållbar och effektiv elförsörjning i norra Sverige. 

Lokal närvaro och bred kompetens

Våra uppdrag för Svenska Kraftnät är komplexa och kräver en noggrann hantering av olika aspekter och intressen. Under lokaliseringsutredningar och tillståndsprocessen måste hänsyn tas till många faktorer. 

Tyréns har en stark position med vår långa erfarenhet från tidigare infrastrukturprojekt. Vår lokala närvaro, tillsammans med in-house kompetens inom biologi och arkeologi, gör att vi kan hantera dessa utmaningar på ett effektivt sätt.

– Vår styrka ligger i att vi är stora lokalt i norra Sverige när det kommer till tillståndshantering och har en bred kompetens inom naturmiljö. Vi har samlat alla nödvändiga kompetenser inom Tyréns, inklusive biologer och arkeologer, vilket gör oss till en komplett partner för projekt som dessa, säger Peter Ögren.

Ger en möjlighet för Tyréns att växa

Vårt engagemang i dessa projekt är en central del av vår strävan att bidra till den gröna omställningen och vår starka profil inom hållbarhet. Dessa uppdrag är också en del av en växande marknad med stora investeringsbehov de kommande åren, vilket ger Tyréns möjlighet att växa och fortsätta bidra till en hållbar och effektiv elförsörjning i Sverige.

Läs mer om Tyréns erbjudande inom elförsörjning

Foto: Tomas Arlemo