Nyheter
1 mars 2022

Ystad först i Sverige med ny helhetslösning för att hantera extremväder

Extremväder blir allt vanligare och många svenska kommuner riskerar att råka ut för stora och kostsamma konsekvenser när till exempel kraftiga regn eller värmeböljor slår till. För att hantera förändringarna så lanseras nu ett nytt verktyg som kan förutse och förebygga olika klimatrisker, och där Ystad är först ut som användare bland Sveriges kommuner. 

Klimatförändringarna gör att vi kommer att få leva med extremväder i framtiden. Det förebyggande arbetet behöver därför prioriteras i Sveriges kommuner. Det handlar dels om att skydda kommuninvånarna, dels om att förhindra skador på viktiga byggnader samt infrastruktur.

Nicholas South på Tyréns gjorde slag i saken. Inom ramen för företagets innovationssatsning så utvecklade Nicholas sin egen idé till ett färdigt verktyg. Nu står lösningen redo för att hjälpa kommuner med hantering av extremväder.

– Jag hade länge funderat på en metod för att simulera extremväder och automatisera data för byggnader, ledningsnät och infrastruktur som riskerar att råka illa ut vid extremväder. Min förhoppning är nu att kunna stödja kommuner och fastighetsägare i det klimatförebyggande arbetet, berättar Nicholas, som till vardags är specialist inom VA- och klimatanpassning på Tyréns.

Ystad Klimatanpassning

Ystad går nu i täten bland Sveriges kommuner
Först ut att använda den här helhetslösningen för extremväder är Ystads kommun. Huvudsyftet med den skyfallsplan som just nu tas fram är att kunna göra proaktiva insatser för att undvika framtida skador. Därför kommer kommunen ta fram en lista över fastigheter med konkreta förslag på åtgärder som behöver genomföras.

– Vi kommer att kartlägga cirka 6 000 byggnader, för att sedan ta fram proaktiva åtgärder. Poängen är att vi nu kan belysa och hantera skyfallseffekter innan katastrofen har inträffat, berättar Alexia Lundberg, VA-strateg på Ystads kommun som är projektledare för skyfallsplaneringen och fortsätter;

– Det finns även en ekonomisk dimension som har att göra med de stora kostnader som orsakas av översvämningar. Med hjälp av verktyget kan vi beräkna vilka försäkringskrav som kommunen skulle få om ett stort skyfall inträffar. Med detta som underlag blir det lättare att prioritera de viktigaste åtgärderna. 

Fokus på människoliv och framkomlighet
Men kommunen ska inte bara titta på byggnader, utan även analysera skyfallsriskerna för kommunens invånare, för att tydliggöra var det finns risker att vistas utomhus. Dessutom görs även en framkomlighetsanalys för blåljuspersonal.
– Vi tittar på viktiga vägar och byggnader som sjukhus och brandstationer, som behöver framkomlighet även om det skulle inträffa ett skyfall. Beräkningarna visar till exempel vilka vägsträckor och samhällsviktiga verksamheter som behöver frigöras från vatten vid skyfall, berättar Mona Skoog som är kommunens miljö- och klimatstrateg.

Foto: Johan Nilsson/TT

För den nyfikne samlar vi mer material om klimatfrågan på tyrens.se/klimat