Podcast

Framtidsvision #1

Hur ska vi bäst planera och bygga för att minska trafikbullret i våra städer? Med tyst asfalt och akustisk stadsplanering engagerar det europeiska samarbetsprojektet CityHush sju länder och flera företag i arbetet med en handlingsplan och verktyg för att åtgärda problemen.

I Framtidsvision #1 funderar akustikspecialist Martin Höjer och Jesper Johansson, expert inom hållbart resande och mobility management, på hur vi tillsammans kan minska trafikbullret i våra städer.

– Buller är ett stort hälsoproblem, som skapar stress, högt blodtryck och förkortar liv. Vi utvecklar olika åtgärder som ska hjälpa stadsplanerare, trafikspecialister och andra att kunna minska problemen, berättar Martin Höjer som är projektkoordinator för CityHush.

Över en femtedel av Europas befolkning lever med störande och hälsofarligt trafikbuller över 60 decibel. Ännu fler lever i ständigt trafikbrus. Bullerföroreningar har blivit ett av vår tids värsta miljöproblem. Vi behöver även hitta lösningar som minskar partikelspridning och koldioxidutsläpp. I projektet ingår koncept för tystare vägbeläggningar och nya typer av lågbullrande bildäck.

En avgörande faktor är att se till att städerna får fungerande trafikflöden. Jesper Johansson är en av Tyréns experter inom hållbart resande och mobility management, ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Forskningen visar att det är de så kallade mjuka åtgärderna som har störst effekt och minskar medborgarnas bilanvändande till fördel för andra transportsätt.

– Det handlar om att lära känna sin målgrupp och få förståelse för vilka åtgärder som krävs för att de ska vilja förändra sitt resmönster. Därför är det viktigt att känna till vilka behov och drivkrafter som styr valet, menar Jesper.

Lyssna på podden via Soundcloud