Podcast

Framtidsvision #10

Känsla eller förnuft?

Vilka attityder och värderingar styr vårt resande, och hur går de att påverka? För att hjälpa fram alternativa lösningar behöver vi mer kunskap om de känslomässiga motiven bakom våra val av färdsätt. Nu utvecklar vi en ny metod för att effektivisera användandet av transporter i samhället.

I Framtidsvision #10 samtalar Anna Maria Häggblom, arkitekt på Tyréns i Norrköping och Jesper Johansson som är Mobility Management expert. Vad krävs för att folk ska välja att ställa bilen och ta cykeln, bussen eller tåget. Kanske kan ett liv utan den egna bilen vara det skönaste och bekvämaste av allt? Vad händer i Sverige och utomlands? Finns det ett svenskt begrepp? Anna Maria och Jesper rätar ut frågetecknen

Öppna podden i SoundCloud

Tyréns har sett en ökad efterfrågan på Mobility Management-åtgärder (MM) och har gjort bedömningen att arbetet med MM kommer att öka i framtiden. MM handlar om att effektivisera användandet av transporter och infrastruktur, och via MM-åtgärder försöker man påverka resan/transporten innan den börjat. Forskning inom MM har visat att det är de så kallade mjuka åtgärderna som har störst effekt – och minskar medborgarnas bilanvändande till fördel för andra transportsätt. Det har dock varit svårt att komma fram till en övergripande metod för de mjuka faktorerna baserad på tidigare forskning. I och med denna studie vill Tyréns, tillsammans med sina samarbetspartners, vara med i den utvecklingen och ta fram metoder för att kunna identifiera motiven bakom resenärernas val, rationella såväl som emotionella.