Podcast

Framtidsvision #12

Quiet Track - hur kan man minska både buller och slitage på tågtrafiken?

På bara tre år har FoU-projektet Quiet Track utvecklats från idé till färdig produkt. I projektet har man tagit fram ett övervakningssystem över tunnelbanespårs egenskaper som styr hur mycket buller det blir till omgivningen.

Lyssna på podden här.

I Framtidsvision #12 samtalar Martin Höijer, som är akustiker på Tyréns och Linus Malm som är BIM-expert på Tyréns om FoU-projektet Quiet Track, som handlar om hur man kan minska både buller och slitage på tågtrafiken tack vare kombinerad spetsforskning inom flera områden. 

Som en del av det tre år långa EUfinansierade projektet Quiet-Track utvecklas ett system för övervakning av spåregenskaper kopplade till den externa ljudavstrålningen från järnvägstrafik. Försöken genomförs i Stockholms tunnelbana där ett av tågen som dagligen trafikerar grön linje har försetts med utrustning. Denna loggar kontinuerligt bland annat tågets position, hastighet och ljudnivåer i fyra punkter under fordonet. 

Med hjälp av monterade givare predikteras i första hand spårens ytråhet och utbredningsdämpningen TDR (Track Decay Rate), vilka är två parametrar hos rälen som är styrande för ljudavstrålningen externt. Som ett tredje moment försöker samma övervakningssystem detektera positioner och tidpunkter där så kallad ”katastrofal nötning” uppstår utmed banan i syfte att till slut kunna larma när sådan nötning uppstår.