Podcast

Framtidsvision #13

ESS - en europeisk forskningsanläggning i Lund

Tyréns podcast #13 handlar om hur byggprocessen vänds upp och ned när man arbetar med ett internationellt forskningsprojekt som ”European Spallation Source” i Lund. Malin Åberg och Karin Bühler samtalar om utmaningarna som blir när man uppfinner maskinen samtidigt som man bygger anläggningen den ska stå i.

Lyssna på podden här.

I Framtidsvision #13 samtalar Malin Åberg, chef för Baseline team på ESS och Karin Bühler som är avdelningschef för projektledning och projektutveckling på Tyréns om utmaningarna som blir när man uppfinner maskinen samtidigt som man bygger anläggningen den ska stå i. Något som kräver ett nära samarbete och stor flexibilitet av oss som konsulter. Komplexiteten, kulturkrockarna och upphandlingsprocessen är också något de lyfter i denna podd. Och hur viktigt det är med BIM som en viktig beståndsdel för att fixa uppgiften.


Tyréns har i uppdrag att delta i utredningen och projekteringen av ESS – European Spallation Source. Projektet är planerat att pågå 2011-2019. 

I ESS-projektet tillhandahåller Tyréns bland annat tjänster avseende byggnadskonstruktion för acceleratorn, experimenthall 3 och designmanualen samt medverkar i processen kring system engineering. Inom akustikområdet arbetar vi med utredningar kring ljud och buller. I vårt uppdrag ingår också utredning och projektering inom områdena mark, VA, belysning, trafik samt gata/väg. Här tillhandahåller vi även beställarstöd inom geoteknik. Dessutom arbetar vi med den gemensamma BIM-samordningen.