Podcast

Framtidsvision #15

Översvämningar, klimathot och dataspel

Klimathot, översvämningar och dataspel - hur hänger det ihop? I Framtidsvision #15 får vi lyssna på Gunnar Svensson som är expert på datorsimuleringar och Patrik Andersson som är VA-utredare på Tyréns. Samtalsledare är Krister Insulander som är journalist och som skriver en hel del om samhällsbyggnad.

I detta avsnitt av Tyréns podcast får vi lyssna på två experter inom vatten som har lång erfarenhet inom respektive område.

Gunnar Svensson är specialist inom området hydrauliska datorsimuleringar av självfallssystem och han har erfarenhet av mätningar på ledningsnät och kvalitetssäkring av mätdata. Patrik Andersson är VA-utredare och har även rollen som kompetensområdesansvarig vatten och är därmed drivande inom Tyréns utvecklingsarbete inom vattenområdet.

Lyssna på podden via Soundcloud här.

Poddarna finns även i Podcaster på Itunes.