Podcast

Framtidsvision #16

Automation inom installation

I Framtidsvision #16 handlar samtalet om hur man kan utveckla arbetssätt inom installation. Hur kan man samordna flera tekniker så att man inte behöver göra om samma arbetsmoment flera gånger?

I Framtidsvision #16 samtalar Holsøe och Olof Friberg om automation inom installation och de vinster som finns att göra här, och vi kommer också in på hur man kan samordna och effektivisera flera teknikslag. Samtalet leds av Krister Insulander som är journalist.

Jan Holsøe är för detta affärschef för installation i region syd och numera VD för Tyréns danska verksamhet. Jan har lång erfarenhet av VVS-tekniska installationer, El-installationer, brandprojektering, installationssamordning, energioptimering, Smart Grid, IOT och inomhusklimat.

Olof Friberg är GIS-strateg och arbetar bland annat med BIM och GIS-samordning, utvecklande av system för fältinsamling av geografisk information samt upprättande av webblösningar och geodatabaser. På senare tid nästan helt uteslutande med implementering, utvecklande och nyttjande av GeoBIM-metodiken i medelstora och stora infrastrukturprojekt. 

Lyssna på podden via Soundcloud här >>

Poddarna finns även i Podcaster på Itunes >>