Podcast

Framtidsvision #17

Hållbar samhällsutveckling genom en inkluderande samverkan

I Framtidsvision #17 så pratar vi om hållbar samhällsutveckling och FoU-projektet Decode. Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sätt låta fler medverka med sina erfarenheter och sitt kunnande. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling uppnås genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.

I detta avsnitt samtalar Sarah Bragée, Jonas Lind från Sweden Green Building Council och Åsa Norman om FoU-projektet Decode och Citylab. Samtalsledare är Krister Insulander som är journalist med ett stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor.


Lyssna på podden via Soundcloud här >>

Poddarna finns även i Podcaster på Itunes >>

Läs mer om FoU-projektet Decode >>