Podcast

Framtidsvision #18

Så här löser Tyréns arkitekter bostadssituationen

Trenden är tydlig. Vi behöver bygga mindre bostäder för att fler ska få plats i våra tätbebyggda städer. I Framtidsvision #18 så samtalar vi om utmaningen med att skapa smarta lösningar för hem som ska fylla många olika behov. Effektiva lägenhetslösningar för den lilla och ibland större varannan-veckas familjen är något vi försökt lösa.

I detta avsnitt samtalar Ove Nilsson, som är arkitekt på Tyréns och Ulrika Francke som sitter i Tyréns styrelse och som har lång erfarenhet av bostadsfrågor. Samtalsledare är Krister Insulander som är journalist med ett stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor.

Lyssna på podden via Soundcloud här >>

Poddarna finns även i Podcaster på Itunes >> 

Tyréns tjänster inom arkitektur >>