Podcast

Framtidsvision #19

Stadens själ

Under fem år har Mia Wahlström forskat i städers själ och hur vi gör städerna mer attraktiva. En del av hennes forskning handlar också om människors attityder när det gäller energieffektiva bostäder. Nu är hennes avhandling klar och i detta avsnitt av Tyréns podcast får vi höra mer om den.

I detta avsnitt samtalar Mia Wahlström med Christer Abrahamsson som har lång erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen och stadsbyggnadsfrågor. Christer reflekterar över Mias avhandling och kommer med intressanta inspel. Samtalsledare är Krister Insulander som är journalist med ett stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor.

Lyssna på podden via Soundcloud här >>

Poddarna finns även i Podcaster på Itunes >>