Podcast

Podcast Bättre prognos för ditt kvarter

I Framtidsvision #2 samtalar Ulf Wiklund, affärsutvecklare på Tyréns och Per Jonsson, expert inom samhällsbyggnad och hållbarhet, om att hur vi bygger kan påverka det lokala klimatet och hur vi upplever en plats.

Öppna podden i SoundCloud

För människor som bor i stadsmiljöer kan livskvaliteten förbättras om ett optimerat mikroklimat för staden kan uppnås. Klimatanpassad stadsplanering innebär ett nytt paradigm. Inom Tyréns utvecklingsprojekt Bioclimatic Design Toolkit tas en samling verktyg fram, som kan användas för att simulera stadsklimatet i ett tidigt planeringsskede, för en specifik plats eller ett område. Målet är att klimatförhållanden på mikronivå kan simuleras och inarbetas i stadsplanering, om vi har full förståelse för de faktorer som styr stadsklimatet, och genom att den bebyggda miljön är utformad i samklang med stadsklimatet.