Podcast

Framtidsvision #20

Stadsplanering måste utgå från människan

Samhällsplaneringen har blivit mer tvärvetenskaplig. Vilka nya kompetenser har tillkommit och vad kan de bidra med? I det senaste avsnitett av podcasten Framtidsvisioner diskuterar vi detta och om varför medborgardialog var viktigt när en ny stadsdel planerades i Göteborg.

Tomas Kruth, processledare på Tyréns och Hanna Areslätt, planarkitekt/processledare på Tyréns samtalar om varför stadsplaneringen måste utgå från människan i större utsträckning. Samtalet leds av journalisten Krister Insulander. 

 

Lyssna på podden via Soundcloud här >>
Poddarna finns även i Podcaster på Itunes >>