Podcast

Framtidsvision #21

Social hållbarhet i stadsutveckling

Frågan om trygghet är i dag högaktuell i samhällsdebatten. Det är också en viktig del i Tyréns många projekt inom social hållbarhet – att fokusera på hur en plats påverkar människorna som bor och vistas där.

I Framtidsvision #21 samtalar Emma Färje Jones som är utvecklingsledare social hållbarhet på Skanska, Harry McNeil som är marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter och Josefin Uhnbom, strateg inom social hållbarhet på Tyréns om vikten av social hållbarhet när vi bygger nya bostadsområden, hur processen går till och vad man behöver tänka på.

 

Lyssna på podden via Soundcloud >>
Poddarna finns även i Podcaster på Itunes >>