Podcast

Framtidsvision #22

Ljudmiljön i Brogårdaskolan

Att en bra ljudmiljö är viktigt för barns inlärning är väl dokumenterat. Speciellt då det gäller barn som har svårt att koncentrera sig eller med andra särskilda behov. Det tog Bjuvs kommun fasta på vid byggandet av nya Brogårdaskolan, som snart varit i bruk i ett år.

Att en bra ljudmiljö är viktigt för barns inlärning är väl dokumenterat. Speciellt då det gäller barn som har svårt att koncentrera sig eller med andra särskilda behov. Det tog Bjuvs kommun fasta på vid byggandet av nya Brogårdaskolan, som snart varit i bruk i ett år.

I Framtidsvision #22 samtalar Eva Sjödahl, akustiker på Tyréns och Håkan Fjällström, projektledare om varför det är så viktigt med ljudmiljön i skolor. Samtalet leds av journalisten Krister Insulander. 

 

Lyssna på podden via Soundcloud här
Poddarna finns även i Podcaster på Itunes