Podcast

Framtidsvision #23

Digitaliseringen hjälper oss nå våra hållbarhetsmål. Tekniken hjälper oss att effektivisera processer och förändra affärsmodeller på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Tyréns hållbarhetschef Per Löfgren och CIO Ylva Berg ser synergierna och samarbetar för att Tyréns ska vara med och leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

I avsnitt #23 av podcasten Framtidsvisioner handlar samtalet om hur vi kan möta hållbarhetsutmaningarna både för samhällsbyggnadssektorn och för samhället i stort med hjälp av den snabba digitala utvecklingen. Och hur hållbarhetsmålen kan vara en kompass när vi värderar vilka digitala tjänster vi ska prioritera när gäller hur de påverkar klimatet och även social hållbarhet som människors säkerhet och integritet.

Hållbarhetschef Per Löfgren och CIO Ylva Berg berättar vad de ska göra "här och nu" och framtidsspanar om förändrade förutsättningar för både organisationer och individer.

Lyssna på #23 av podden Framtidsvisioner via Soundcloud.