Podcast

Framtidsvision #26

I detta avsnitt av Tyrénspodd Framtidsvisioner siktar vi in oss på den snabba utvecklingen av drönartekniken och vilken påverkan det har på samhällsbyggnadsprocessen.   

I avsnitt #26 samtalar två experter på området drönarteknik. Du får träffa Ulf Hedlund från Tyréns som har en stor kunskap om drönare och dess möjligheter. Han är även affärsutvecklare inom Mark & Vatten på Tyréns. Anders Hedin kommer från Skellefteå kommun och har arbetat med drönare de senaste fem åren.  

Det blir ett intressant samtal sett ur både en konsults och en kommuns vinkel. Tillsammans diskuterar de betydelsen av drönarnas intåg i samhällsbyggnadsprocessen och hur de bidrar till ett bättre och noggrannare resultat i de geografiska undersökningarna.  

Idag används drönare vid exempelvis vid inspektioner av tak, bergssidor, besiktning av broar och vid uppdatering av kartor. Tack vare att drönare idag är mer lättillgängliga för fler ser både Ulf och Anders att utvecklingen, som hittills gått fort, kommer att fortsätta i oförminskad takt.  

På Tyréns arbetar man med flera utvecklingsprojekt inom drönarteknik, bland annat ett projekt som leder till att dokumentation kan göras i realtid med hjälp av drönarflygning på distans. Detta skulle minska riskerna för de som idag gör fysiska inspektioner på riskfyllda platser, samtidigt som det skulle spara på miljön då färre resor skulle behöva göras.  

Här kan du lyssna på avsnittet #26 Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen: 

Framtidsvisioner · #26 - Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen