Podcast

Framtidsvision #27

I avsnitt #27 av Tyréns podd Framtidsvisioner bjuder vi på aktuella analyser och reflektioner om det populära ämnet återbruk. Lyssna till Andreas Behm Fredin, divisionschef Konstruktion & Installation på Tyréns, och Lina Broström, arkitekt på Tyréns, som delar med sig av sina olika perspektiv på återbruk av byggnader och material.

Andreas Behm Fredin och Lina Broström brinner båda för att vara drivande i utvecklingen av såväl återbruk som hållbart byggande. Med sina olika bakgrunder och erfarenheter ger de sin syn på alltifrån teknikens möjligheter, forskningsprojekt, förändrad lagstiftning och den ekonomiska aspekten av återbruk. De gör också en analys av hur trä specifikt kan användas vid återbruk och återanvändning av material inom såväl konstruktion som arkitektur.

Tillsammans avhandlar de bland annat hur snabbt branschen utvecklats inom återbruk och vilka drivkrafter som ligger till grund för ett förändrat ekonomiskt synsätt. Med en ny typ av cirkulär ekonomi krävs också en helt ny typ av planering och behov av nya logistikkedjor i branschen. De lyfter också vikten av att vara ödmjuk inför den komplexitet som är förenad med återbruk och vilka återkommande dilemman branschen ställs inför.

Här kan du lyssna på avsnittet #27 Återbruk:

Framtidsvisioner · #27 - Återbruk