Podcast

Framtidsvision #28

Hållbar mobilitet är ett omfattande begrepp som omfattar allt från den fysiska planeringen till beteendemönster och förändringar i resvanor. I avsnitt #28 av Tyréns podcast Framtidsvision delar trafikplanerarna Marlene Sjödin och Marcus Finbom med sig av sina erfarenheter och egna reflektioner kring resande, beteendemönster och hur vi kan åstadkomma hållbar mobilitet.

Beteendeförändringar tar tid och kan vara svårt, men det finns tillfällen i livet då vi är mer mottagliga för att göra stora förändringar, även kopplat till våra resvanor. Samtidigt förändrades våra resmönster drastiskt i samband med pandemin, något Marcus Finbom tydligt märkte i en forskningsstudie i Tallinn. För att underlätta ett hållbart resande diskuteras det i podcasten om hur olika typer av ”nudging” kan knuffa människor i rätt riktning till hållbart resande i sin vardag.

Marcus Finbom och Marlene Sjödin diskuterar även de lärdomar som kan dras av våra ändrade resmönster under pandemin, och hur ett ökat distansarbete minskat trängsel på vägarna och efterfrågan på resande i egen bil. I slutändan handlar hållbar mobilitet om att våga testa olika lösningar, och att anpassa åtgärder till platsens och människornas förutsättningar.

Här kan du lyssna på avsnittet #28 Hållbar mobilitet:

Framtidsvisioner · #28 - Hållbar mobilitet