Podcast

Framtidsvision #29

Laddinfrastruktur är en viktig fråga som har blivit allt mer aktuell i samband med att antalet elbilar har ökat. I avsnitt #29 av Tyréns podcast Framtidsvisioner samtalar Maximilian Bengtsson, trafikplanerare, och Markus Fredriksson, handläggare inom el och belysning, med journalist Krister Insulander om laddinfrastruktur; vad är det, vilka utmaningar står vi inför och är elbilar lösningen på klimatproblemen?

Sverige ligger långt fram när det kommer till laddinfrastruktur, i alla fall sett till helheten. Det är däremot stor skillnad på var i Sverige man tittar, och det finns ett fortsatt stort behov av en fungerande och mer utvecklad laddinfrastruktur. En infrastruktur som har många spelare involverade, där såväl kommuner, nätägare, och privata aktörer har olika infallsvinklar.

Laddinfra är helt enkelt en fråga som är högaktuell! Med omtolkning av lagar och nya EU-direktiv omformas spelplanen från en dag till en annan. Samtidigt utvecklas marknaden ständigt, och det som är sanning idag kanske inte stämmer imorgon.

Här kan du lyssna på avsnitt #29 – Laddinfrastruktur anpassad till framtidens behov.

Framtidsvisioner · #29 - Laddinfrastruktur anpassad till framtidens behov

 

Läs mer om Tyréns erbjudande inom laddinfrastruktur.

Lyssna även på poddavsnitt #28 om hållbar mobilitet