Podcast

Vi fångar stadens själ

Hur blir en stad attraktiv? Städers identitet blir ofta en fråga om management eller marknadsföring. Vi har pratat med invånarna i en rad svenska städer som Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå för att få svaret på en enkel fråga. Vilka fysiska egenskaper skapar identitet i en stad?

I Framtidsvision #3 diskuterar Björn Hellström, akustiker på Tyréns och professor och docent i arkitektur och Mia Wahlström, konsult på Tyréns och doktorand på KTH, om vad en stads själ är och vad skiljer olika stadsdelar åt? Hur kan man koppla dessa insikter till den fysiska planeringen?

Öppna podden i SoundCloud

Tyréns har genomfört en enkätundersökning bland invånarna i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå för att undersöka städernas själ och identitet. Man kan konstatera att identiteten är mycket viktig för hur invånarna ser på sin egen stad och om de är nöjda med den eller inte.

Resultatet visar att de faktorer som har störst påverkan på stadens identitet och attraktivetet är att staden är full av liv och puls samt att den har en tydlig image.