Podcast

Framtidsvision #31

I detta avsnitt av Tyréns podcast Framtidsvisioner får ni lyssna på Markus Olsson, konstruktör och Björn Bjelke-Holtermann, byggnadsantikvarie på Tyréns som samtalar om återbruk vid renovering av äldre byggnader. Leder samtalet gör Kriser Insulander som är journalist och skriver en hel del om samhällsbyggnad.

Ett hållbart samhälle kräver smart hushållning med befintliga resurser och byggnader. Genom att möjliggöra återbruk och ombyggnad av befintligt bestånd skapar vi en bättre morgondag.​

Inom Tyréns finns en god kunskap om befintliga byggnader, både antikvariskt och tekniskt kunnande. Vi har erfarenhet av att införliva nya funktioner i befintliga byggnader med olika antikvariskt värde, vilket kompletteras med kunskaper kring material och tekniker.

Det ändrade synsättet från att bygga nytt till att återbruka både material och hela byggnader har gått ganska fort. Tyréns gjorde ifjol en undersökning som visar att det i praktiken inte har hänt så mycket som många har förväntat sig.

I denna podcast lyfter vi frågor som;
Vad kan återbrukas? Finns det modern teknik som underlättar återbruk? Hur hanterar vi byggnadsminnen och regelverket runt dessa? Varför går det så långsamt?

Här kan du lyssna på avsnitt #31 – Återbruk vid renoveringar

Framtidsvisioner · #31 - Återbruk vid renoveringar


Läs mer om Tyréns erbjudande inom återbruk