Podcast

Framtidsvision #32

I detta avsnitt av Tyréns podcast Framtidsvisioner får ni lyssna på Elin Kågas Ramström, affärsutvecklare och innovationscoah på Tyréns och Pontus Gruhs, strateg på Trafikverket som samtalar om innovation inom infrastruktur. Leder samtalet gör Krister Insulander som är journalist och skriver en hel del om samhällsbyggnad.

På Tyréns är innovation en del av vardagen, något som ställdes på sin spets i anbudsarbetet av det stora motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn där Trafikverket ville ha en projektering i världsklass. I arbetet med Tvärförbindelse Södertörn satte Tyréns tidigt upp en ambition att automatisera så många processer som möjligt.

Att förstå varandra och varandras drivkrafter är helt nödvändigt för att åstadkomma innovativa metoder i stora infrastrukturprojekt. Samtidigt som såväl de privata bolagen som myndigheterna behöver utmana varandra för att projektera och planera.

Lyssna på podden och låt dig inspireras. Kanske finns det något projekt i din organisation som behöver en skjuts i rätt riktning?

Här kan du lyssna på avsnitt #32 – Innovation inom infrastruktur

Framtidsvisioner · #32 - Innovation inom infrastruktur


Vårt erbjudande inom infrastruktur

Läs mer om Tyréns innovationsprocess